• Tjänster

Frågor? Ring!
0171-53085

Skrymme

Fraktberäkning - En liten guide till hur du räknar ut den fraktdragande vikten.

KBM

Med skrymmande gods menas att vikten per kubikmeter understiger 280 kg. Beräkna längd x bredd x höjd = KBM 1 KBM = 280 kg

PPL

För pallar som ej är samlastningsbara. Pallplats mått: Längd 120 x bredd 80 cm = 780 kg. 1 PPL = 780 kg

FLKM

Svårstuvat gods. Godsets yta beräknas efter flakmeter. 1 FLKM är 1 x 2,5 meter x lastutrymmets fulla höjd. För att få fram flakmeterantalet beräkna längden x bredden x 0,4. Ex. 1 pall har måtten 1,2 x 0,8 meter x 0,4 = 0,38 FLKM. 0,38 FLKM = 741 kg
1 FLKM = 1950 kg

Långt gods

Gods som är > 3 meter min deb 100 kg

Gods som är > 6 meter min deb 200 kg

Gods längre än 6 meter debiteras 225 kg / löpmeter.

 • Drivmedelstillägg

  1 oktober 2019 Drivmedelstillägg

  Aktuellt drivmedelstillägg

  (DMT) Inrikes:

  Oktober 2019 20,7%

 • Drivmedelstillägg

  1 september 2019 Drivmedelstillägg

  Aktuellt drivmedelstillägg

  (DMT) Inrikes:

  September 2019 21%

 • Drivmedelstillägg

  1 september 2019 Drivmedelstillägg

  Aktuellt drivmedelstillägg

  (DMT) Inrikes:

  September 2019 21%